Πρώτες Ύλες

Πρώτες Ύλες

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η Lidl ευθυγραμμίζει την εφοδιαστική της αλυσίδα στις βιώσιμες πρακτικές. Πυρήνα της εταιρικής υπευθυνότητας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί η βιώσιμη αγορά πρώτων υλών και η υποστήριξη των προμηθευτών για βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών.

picture

Η Lidl μεριμνά για να διασφαλίσει ότι οι πρώτες ύλες όπως το κακάο καλλιεργούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Αυτό διασφαλίζει, για παράδειγμα, ότι η προμήθεια κακάο από την Αφρική θα εξασφαλίζει τα προς το ζην για πολλούς ντόπιους μαροπρόθεσμα. Επιπλέον, αφορά την προστασία του τροπικού δάσους ως σημαντικό οικοσύστημα. Περισσότερα για τη δέσμευσή μας για το κακάο εδώ:

Κακάο
picture