UN Global Compact

Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ

Υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Lidl δεσμεύεται για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και τη συνεχή βελτίωση των κοινωνικών και οικολογικών προτύπων στην αλυσίδα αξίας της. Για να το πετύχουμε, κάνουμε καθημερινά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μεταξύ άλλων, αυτό αναφέρεται στο έγγραφο ανάλυσης θέσεων σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος κατά την αγορά εμπορευμάτων.

Εδώ και χρόνια η Lidl δεσμεύεται για ένα ευρύ φάσμα μέτρων και ασχολείται με θέματα στους τομείς των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφθοράς. Για παράδειγμα, συμμετέχουμε σε διάφορες πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης και την προστασία του περιβάλλοντος στην εφοδιαστική μας αλυσίδα μας και να προσφέρουμε στους εργαζομένους μας δίκαιες και ίσες συνθήκες εργασίας.

Η προσχώρησή μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών –  τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική πρωτοβουλία παγκοσμίως για υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση – προορίζεται ως συμπληρωματική κατευθυντήρια γραμμή και πλαίσιο για τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες και πρότυπα της δέσμευσής μας αναφορικά με τη βιωσιμότητα που έχουν ήδη αναπτυχθεί και υλοποιηθεί. Ως συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτεταμένη και συνεχώς αυξανόμενη δέσμευσή μας προς την κοινωνία και το περιβάλλον. Για εμάς, η ευθύνη και η βιωσιμότητα δεν είναι απλά υποσχέσεις, αλλά η δεσμευτική βάση των πράξεων μας και το κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία και ανάπτυξή μας.

To Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαρτίζεται από δέκα αρχές για υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών προτύπων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ενσωματώνουμε τις δέκα αρχές της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ ως συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτεταμένη και συνεχώς αυξανόμενη δέσμευσή μας προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

picture

Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ

 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.
picture

Αναγνωρίζουμε ότι η Lidl ως μέλος του ομίλου Schwarz συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζουμε τις Δέκα Αρχές και την εξέλιξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και ευρύτερων στόχων του ΟΗΕ.

Κατοχυρώνουμε πλήρως την υποστήριξή μας σε αυτήν την πρωτοβουλία στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ομίλου Schwarz. Ως εκ τούτου, δεν συμμετέχουμε επιπρόσθετα σε δραστηριότητες του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ ούτε σε δραστηριότητες ενός Τοπικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ

 • Πρωτοβουλία ACT

  «Action, Collaboration, Transformation» (ACT), όπου μαζί με άλλες εταιρείες ασκεί σε διεθνές επίπεδο μεγαλύτερη πίεση για αμοιβές που εξασφαλίζουν μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας.

 • Procacao

  Η γεωργική σχολή PROCACAO ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας για την προαγωγή της δίκαιης και βιώσιμης καλλιέργειας κακάο. Έτσι, ως επιτυχημένο πρότζεκτ, το PROCACAO κατάφερε το 2019 να μεταφερθεί σε ανεξάρτητη διοίκηση μετά από οκτώ χρόνια. Μέχρι σήμερα, 18.000 καλλιεργητές κακάο και οι οικογένειές τους έχουν επωφεληθεί. Διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Κώδικας Δεοντολογίας Lidl

  Η Lidl μεριμνά για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών τόσο εντός της επιχείρησης της όσο και στις εμπορικές σχέσεις με τους εμπορικούς εταίρους της.

 • Ανάλυση Θέσεων - Βιωσιμότητα

  Δέσμευσή μας η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Προσανατολιζόμαστε σταθερά στις τελευταίες εξελίξεις και τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την υγεία, την επιστήμη και την τεχνολογία και εντάσσουμε τη βιωσιμότητα στα προϊόντα, στις συσκευασίες και στις δραστηριότητές μας.

 • Οι αρχές μας

  Ως επιχείρηση με παρουσία σε διεθνές επίπεδο, διαθέτουμε την επίγνωση του μεγέθους και της παρουσίας μας στην κοινή γνώμη. Περισσότερα σχετικά με τις επιχειρησιακές αρχές μας εδώ.