Σήμανση προϊόντων και πιστοποιήσεις

Packaging responsibly.

Η σήμανση «Packaging responsibly» στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της Lidl Κύπρου υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια συσκευασία με βελτιωμένη απόδοση βιωσιμότητας έναντι άλλων συμβατικών λύσεων. 

Recycle

Σύμβολο στις συσκευασίες που σηματοδοτεί ότι η εταιρεία η οποία παράγει το προϊόν συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύκλωση του προϊόντος.

Recycle 2

Αναγράφεται στα προϊόντα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση.

ASC certified

Πιστοποίηση για την Υπεύθυνη Υδατοκαλλιέργεια  από τον ανεξάρτητο, διεθνή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό Aquaculture Stewardship Council (ASC).

MSC

Διασφαλίζει ότι η αλίευση άγριων ψαριών πληροί αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας, επιτρέποντας στους πληθυσμούς και τα οικοσυστήματα να παραμένουν υγιή και παραγωγικά για τις μελλοντικές γενεές.

Σήμα που πιστοποιεί ότι η αλιεία του προϊόντος γίνεται με σεβασμό στην πανίδα της εν λόγω περιοχής.

Πιστοποίηση για προϊόντα τσαγιού, καφέ, κακάο και φουντουκιών που εξασφαλίζει  ότι οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται από αγρότες που εκπαιδεύονται για να εφαρμόζουν καλύτερες γεωργικές πρακτικές, με σεβασμό στον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Πιστοποίηση για προϊόντα τσαγιού, καφέ, κακάο και φουντουκιών που εξασφαλίζει  ότι οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται από αγρότες που εκπαιδεύονται για να εφαρμόζουν καλύτερες γεωργικές πρακτικές, με σεβασμό στον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Fairtrade Cocoa

Σηματοδοτεί ότι οι καλλιεργητές του κακάο λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τα προϊόντα τους, ενώ παράλληλα παρέχεται βοήθεια στο περιβάλλον και εκπαιδεύονται οι αγρότες για την αειφόρο γεωργία.

Fairtrade INT

Πιστοποιεί ότι οι καλλιεργητές του καφέ λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τους κόκκους τους καθώς και ότι μέρος της αμοιβής καταλήγει σε επενδύσεις σε σχολεία, αναδασώσεις και στην αγροτική ανάπτυξη.

Αφορά καφέ και σοκολάτα και αποδίδεται σε φάρμες, δάση και επιχειρήσεις που πληρούν κάποια περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια (βελτίωση των καλλιεργειών, συνθηκών εργασίας κ.ά.).

Vegan

Ένδειξη ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για vegan διατροφή.

Palm oil

Διασφαλίζει ότι το φοινικέλαιο που χρησιμοποιήθηκε είναι πιστοποιημένο.

Logos images

Πιστοποίηση που αναφέρεται σε πρότυπα και κανονισμούς για τη διαδικασία παραγωγής, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια της παραγωγής αυτής στην τροφική αλυσίδα.

Πιστοποίηση που αφορά στο χαρτί και το ξύλο και υποστηρίζει τη διατήρηση των δασών, βεβαιώνοντας ότι το χαρτί ή τα προϊόντα ξύλου που φέρουν το λογότυπο προέρχονται από δάση διαχειριζόμενα με βιώσιμο τρόπο και πιστοποιημένα από την FSC ή από απορρίμματα καταναλωθέντων προϊόντων.

c2c

Αφορά ρούχα και πιστοποιεί ότι τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους είναι κατάλληλα για ασφαλή επιστροφή στο περιβάλλον και με υψηλή ποιότητα επαναχρησιμοποίησης.