Πιστοποίηση κατά ISO 50001 για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας της Lidl Κύπρου

02.04.2019 12:00:00 | Λάρνακα
Δημιουργικό για την πιστοποίηση ISO 50001.

Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση κατά ISO 50001 από τον ανεξάρτητο , Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) δόθηκε στη Lidl Κύπρου από τεχνικούς εμπειρογνώμονες  της εταιρίας DEKRA για την επιτυχημένη εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Με αυτήν πιστοποιήθηκαν συνολικά 17 καταστήματα 1 αποθήκη και 1 κτήριο διοίκησης. Σε διεθνές επίπεδο, η Lidl πληροί ήδη το διεθνές πρότυπο σε 27 χώρες.

Η συνεχής διαχείριση της ενέργειας και η σταδιακή πιστοποίηση των θυγατρικών εταιριών Lidl έχει σαν πλεονέκτημα την εξοικονόμηση κόστους και μακροπρόθεσμα στην προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος του ISO 50001 είναι η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της εταιρίας μέσω μέτρων, υποδομών και διαδικασιών που σκοπό έχουν την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας. 

Παραδείγματα συγκεκριμένων μέτρων που εφαρμόζει η Lidl είναι η χρήση φωτισμού LED, η έξυπνη τεχνολογία θέρμανσης και κλιματισμού μέσω συστήματος BMS, η εκπαίδευση των εργαζομένων στην κατανάλωση ενέργειας με συνείδηση κ.α. 

Μέσω των διαδικασιών διαχείρισης ενέργειας που εφαρμόζονται στη Lidl Κύπρου δημιουργείται διαφάνεια όλων των ενεργειακών ροών στην εταιρία και γίνεται δυνατή η αποκάλυψη δυνατοτήτων εξοικονόμησης κόστους στα Καταστήματα Lidl, τις Αποθήκες και τα κτήρια Διοίκησης. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και κατ’ επέκταση στην κερδοφορία της. 

Από το 2013 έλαβαν διαδοχικά όλες οι θυγατρικές εταιρίες της Lidl την πιστοποίηση ISO 50001. Έτσι στο σύνολο έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 50001 ήδη 9926 καταστήματα 160 αποθήκες και 97 κτίρια γραφείων διοίκησης.

Άλλα Media

Press kits (1)
  • Εικόνα για ISO 50001,

    Πιστοποίηση κατά ISO 50001 για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας της Lidl Κύπρου

    Λάρνακα - Larnaca, 02.04.2019 12:00:00

    Αρχεία (1) Εικόνες (4)
    download

Δείτε ακόμα