Εικόνα με συνεργάτες Lidl.

Νομική Συμμόρφωση

Φωτογραφία generic για Νομική Συμμόρφωση.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (COMPLIANCE)

Η Νομική Συμμόρφωση και η κατ’ επέκταση πίστη στους νόμους είναι σήμερα πιο σύνθετη από ποτέ, ειδικότερα μάλιστα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπου οι νομικές προκλήσεις αυξάνονται συνεχώς. Γι’ αυτόν τον λόγο προσαρμόζουμε, σε μόνιμη βάση, τις διαδικασίες και τα συστήματά μας στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Προκειμένου να τονίσουμε τη σημασία της Νομικής Συμμόρφωσης, την έχουμε καθιερώσει ως βασική Αρχή της επιχείρησής μας: «Τηρούμε τους ισχύοντες Νόμους και τις εσωτερικές οδηγίες». Ως εκ τούτου, η Νομική Συμμόρφωση αναδεικνύεται ως ζωτικής σημασίας συστατικό της εταιρικής μας κουλτούρας. Η Lidl λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης Νομικής Συμμόρφωσης που δίνει σε εσάς, ως πελάτη, επιχειρηματικό συνεργάτη ή συνεργάτη της επιχείρησης, τη δυνατότητα να ενεργείτε σύμφωνα με ομοιόμορφες και δεσμευτικές δομές.

Προκειμένου να μπορέσουμε να τηρήσουμε την ανωτέρω Αρχή της επιχείρησής μας, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε από νωρίς πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσα από τη δήλωση υποδείξεων αναφορικά με πιθανές παραβάσεις Νομικής Συμμόρφωσης. Μία παράβαση Νομικής Συμμόρφωσης θεμελιώνεται,  όταν τελούνται από ή κατά των συνεργατών μας, κατά την ενάσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων στην Κύπρο ή το εξωτερικό, παραβάσεις του ισχύοντος  δικαίου ή των εσωτερικών οδηγιών. Τέτοιες παραβάσεις αποτελούν, για παράδειγμα, ποινικά αδικήματα διαφθοράς, παραβάσεις στο Δίκαιο Ανταγωνισμού / Δίκαιο Σύμπραξης Επιχειρήσεων, παραβάσεις που αφορούν το Δίκαιο προστασίας δεδομένων, καθώς επίσης και αδικήματα λογιστικής και οικονομικής φύσεως.

Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε παραβάσεις Νομικής Συμμόρφωσης, εξαρτόμαστε ουσιαστικά από την υποστήριξη των συνεργατών, πελατών και επιχειρηματικών μας συνεργατών. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ενδείξεις παράβασης Νομικής Συμμόρφωσης, έχετε τη δυνατότητα να το δηλώσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε, σας διασφαλίζουμε, ότι κάθε υπόδειξή σας θα αντιμετωπίζετε με αυστηρή εμπιστευτικότητα και τήρηση της ανωνυμίας σας, εφόσον αυτό ζητηθεί.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (COMPLIANCE)

Οι «κανόνες συμπεριφοράς μας ως προς τη Νομική Συμμόρφωση» σχηματίζουν το πλαίσιο δράσης για τους εργαζομένους μας. Προέρχονται από την εταιρική μας αρχή «Τηρούμε το ισχύον δίκαιο και τις εσωτερικές οδηγίες» και συνοψίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων μας.

Εντεταλμένοι επί θεμάτων εταιρικής συμμόρφωσης

Για ερωτήματα σχετικά με θέματα νομικής συμμόρφωσης, αλλά και για παραλαβή υποδείξεων σχετικά με παραβάσεις επί θεμάτων νομικής συμμόρφωσης, είναι στη διάθεσή σας οι εντεταλμένοι μας για τα θέματα αυτά, κ. Θωμάς Δέλκος και κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης.
LIDL CYPRUS
Νομική συμμόρφωση
Industrial Area
2 Pigasou Street
CY- 7100 Aradippou - Larnaca
E-Mail: compliance@lidl.com.cy 

Online σύστημα υπόδειξης

Μία από τις βασικές αρχές της εταιρείας μας αναφέρει «Τηρούμε τους ισχύοντες Νόμους και τις εταιρικές οδηγίες» (Νομική Συμβατότητα). Με τη σύννομη συμπεριφορά μας φροντίζουμε, ώστε να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Επομένως, η Νομική Συμβατότητα αποτελεί σημαντικό θεμέλιο λίθο για τη βιώσιμη επιτυχία της επιχείρησής μας.
Για εμάς αποτελεί σημαντική μέριμνα το να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και στοχευμένα πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό το κατορθώνουμε αφενός με το να λαμβάνουμε πληροφόρηση για πιθανές παραβατικές συμπεριφορές. Από την άλλη, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε συμβουλές σχετικά με ερωτήματα περί θεμάτων Νομικής Συμβατότητας που αφορούν την επιχείρηση ή να απευθύνεστε σε μας σε περίπτωση αθέμιτων εταιρικών πρακτικών.
Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση σας αυτό το online σύστημα αναφοράς τέτοιων περιστατικών. Δεν παίζει ρόλο, αν απευθύνεστε σ’ αυτό για κάποια υπόδειξη ή αν αναζητείτε κάποια συμβουλή: Θα χειριστούμε το θέμα σας με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Παρακαλούμε, όπως χρησιμοποιείτε το εν λόγω online σύστημα υποδείξεων με υπευθυνότητα. Επιπλέον, δεν είναι θεμιτό να γίνεται καταγγελία άλλων προσώπων καταχρηστικά. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας παρέχετε μόνο εκείνες τις πληροφορίες, για την ορθότητα των οποίων είστε πεπεισμένοι βάσει θετικής γνώσης και συνείδησης.
Το εν λόγω online σύστημα υποδείξεων έχει δημιουργηθεί για τη δήλωση περιστατικών που σχετίζονται με θέματα Νομικής Συμβατότητας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι μέσω αυτού του συστήματος δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά άλλου είδους θέματα.
Τέλος, διατηρούνται οι ενυπάρχουσες δυνατότητες στο εν λόγω online σύστημα για υποβολή αναφοράς ή για αναζήτηση συμβουλής (π.χ. από τον Εντεταλμένο μας για θέματα Νομικής Συμβατότητας).