Φωτογραφία generic για Νομική Συμμόρφωση.

Νομική Συμμόρφωση

Η νομική συμμόρφωση και η πίστη στους νόμους είναι σήμερα πιο σύνθετη από ποτέ. Στο παγκόσμιο περιβάλλον αυξάνονται οι νομικές προκλήσεις συνεχώς. Για αυτόν τον λόγο προσαρμόζουμε τις διαδικασίες και τα συστήματα μας σε μόνιμη βάση στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Για να τονίσουμε την σημασία της νομικής συμμόρφωσης ιδιαίτερα, την έχουμε καθιερώσει σε Αρχή της επιχείρησης μας: "Τηρούμε του ισχύοντες νόμους και εσωτερικές οδηγίες". Η Νομική συμμόρφωση είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας συστατικό της εταιρικής μας κουλτούρας.  H Lidl λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης νομικής συμμόρφωσης που δίνει σε εσάς, ως πελάτη, επιχειρηματικό συνεργάτη ή συνεργάτη της επιχείρησης, την δυνατότητα να ενεργείτε σύμφωνα με ομοιόμορφες και δεσμευτικές δομές.

Για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την επιχειρησιακή μας αρχή, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε  από νωρίς πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό το επιτυγχάνουμε μεταξύ άλλων μέσα από την δήλωση υποδείξεων αναφορικά με πιθανές παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης. Παράβαση νομικής συμμόρφωσης υφίσταται  όταν τελούνται από ή κατά των συνεργατών μας κατά την ενάσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων στην Κύπρο ή το εξωτερικό παραβάσεις του ισχύοντος  δικαίου ή των εσωτερικών οδηγιών.Τέτοιες παραβάσεις αποτελούν για παράδειγμα ποινικά αδικήματα διαφθοράς, παραβάσεις στο Δίκαιο ανταγωνισμού και στο Δίκαιο περί συμπράξεων επιχειρήσεων, παραβάσεις που αφορούν το Δίκαιο προστασίας δεδομένων καθώς και αδικήματα λογιστικής και οικονομικής φύσεως.

Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης, εξαρτιόμαστε ουσιαστικά από την υποστήριξη των συνεργατών, πελατών και επιχειρηματικών μας συνεργατών. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε σημάδια παράβασης νομικής συμμόρφωσης, μπορείτε να το δηλώσετε με διάφορους τρόπους.

Σας παρέχονται διάφοροι τρόποι μέσα από τους οποίους μπορείτε να δηλώσετε παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε, σας διασφαλίζουμε ότι κάθε υπόδειξη θα αντιμετωπίζετε με αυστηρή εμπιστευτικότητα και εφόσον ζητηθεί και ανώνυμα.

Εντεταλμένοι επί θεμάτων εταιρικής συμμόρφωσης

Για ερωτήματα σχετικά με θέματα νομικής συμμόρφωσης, αλλά και για παραλαβή υποδείξεων σχετικά με παραβάσεις επί θεμάτων νομικής συμμόρφωσης, είναι στη διάθεση σας οι εντεταλμένοι μας για τα θέματα αυτά, κ. Θωμάς Δέλκος και κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης.

LIDL CYPRUS
Νομική συμμόρφωση
Industrial Area
2 Pigasou Street
CY- 7100 Aradippou - Larnaca

E-Mail: compliance@lidl.com.cy

Online σύστημα υπόδειξης

Μία από τις βασικές αρχές της εταιρίας μας αναφέρει «Τηρούμε τους ισχύοντες Νόμους και τις εταιρικές οδηγίες» (Νομική συμβατότητα). Με την σύννομη συμπεριφορά μας φροντίζουμε, ώστε να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Η νομική συμβατότητα αποτελεί επομένως σημαντικό θεμέλιο λίθο για την βιώσιμη επιτυχία της επιχείρησης μας.

Για μας αποτελεί σημαντική μέριμνα το να αντιμετωπίζουμε στοχευμένα και έγκαιρα πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό το κατορθώνουμε αφενός με το να λαμβάνουμε πληροφόρηση για πιθανές παραβατικές συμπεριφορές. Από την άλλη, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε συμβουλές σχετικά με ερωτήματα περί θεμάτων νομικής συμβατότητας που αφορούν την επιχείρηση ή να απευθύνεστε σε μας σε περίπτωση αθέμιτων εταιρικών πρακτικών.

Για το σκοπό αυτό είναι στη διάθεση σας αυτό το online σύστημα αναφοράς τέτοιων περιστατικών. Δεν παίζει ρόλο αν απευθύνεστε σ’ αυτό για κάποια υπόδειξη ή αν αναζητάτε κάποια συμβουλή: Θα χειριστούμε το θέμα σας με άκρα εμπιστευτικότητα.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω online σύστημα υποδείξεων με υπευθυνότητα. Επιπλέον δεν είναι θεμιτό να γίνεται καταγγελία άλλων προσώπων καταχρηστικά. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας παρέχετε μόνο τέτοιες πληροφορίες, για την ορθότητα των οποίων, είστε πεπεισμένοι βάσει θετικής γνώσης και συνείδησης.

Το εν λόγω online σύστημα υποδείξεων έχει δημιουργηθεί για τη δήλωση περιστατικών που σχετίζονται με θέματα νομικής συμβατότητας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά άλλου είδους θέματα μέσω αυτού του συστήματος.

Οι ενυπάρχουσες δυνατότητες στο εν λόγω online σύστημα για υποβολή αναφοράς ή για αναζήτηση συμβουλής (π.χ. από τον εντεταλμένο μας για θέματα νομικής συμβατότητας) διατηρούνται.