Δημιουργικό CSR Lidl Κύπρου CSR.

Υπευθυνότητα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η βιωσιμότητα είναι κομμάτι του DNA μας, καθώς παίρνουμε πολύ σοβαρά την αλληλεπίδρασή μας με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Προσπαθούμε καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο, λειτουργώντας υπεύθυνα σε κάθε τομέα της επιχείρησής μας και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Με προσανατολισμό στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθορίσαμε τα ουσιαστικά θέματα για τη Lidl Κύπρου και για τη διαμόρφωση της δικής μας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Στρατηγική μας ενσωματώνει συγκεκριμένες αξίες και πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αφορά στα 5 ακόλουθα πεδία:

Πρωτοβουλίες

  • Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών

    Η δέσμευση για την ισότητα των φύλων είναι βαθιά αγκυροβολημένη στην εταιρική μας κουλτούρα. Για να υπογραμμίσει δημοσίως τη δέσμευσή της, η Lidl υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Women’s Empowerment Principles).

  • Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ

    Η Lidl δεσμεύεται για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και τη συνεχή βελτίωση των κοινωνικών και οικολογικών προτύπων στην αλυσίδα αξίας της. Για να το πετύχουμε, κάνουμε καθημερινά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μεταξύ άλλων, αυτό αναφέρεται στο έγγραφο ανάλυσης θέσεων σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος κατά την αγορά εμπορευμάτων

  • Επιστημονικοί Στόχοι

    Η Lidl Κύπρου εντείνει τις προσπάθειές της για την περεταίρω προστασία του κλίματος και καθιστά τους Επιστημονικούς Στόχους, ως βάση των κλιματικών της στόχων. Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται εδώ.

Δημοσιεύσεις

Κώδικας Δεοντολογίας Lidl

Η Lidl μεριμνά για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών τόσο εντός της επιχείρησης της όσο και στις εμπορικές σχέσεις με τους εμπορικούς εταίρους της.

Ανάλυση Θέσεων - Βιωσιμότητα

Δέσμευσή μας η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Προσανατολιζόμαστε σταθερά στις τελευταίες εξελίξεις και τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την υγεία, την επιστήμη και την τεχνολογία και εντάσσουμε τη βιωσιμότητα στα προϊόντα, στις συσκευασίες και στις δραστηριότητές μας.

Διαφάνεια στην αλυσίδα παραγωγής μη τροφίμων (Non Food)

Στη Lidl, τα προϊόντα μας προέρχονται από προμηθευτές από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της δικής μας γκάμας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε απευθείας με τους παραγωγούς και να εργαστούμε προς μια πιο υπεύθυνη μέθοδο παραγωγής.

Διακήρυξη αρχών για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Είτε με πελάτες, υπαλλήλους ή επιχειρηματικούς συνεργάτες - ως μέρος του Ομίλου Schwarz φροντίζουμε για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας παγκοσμίως. Με τη διακήρυξη αρχών που ισχύει για ολόκληρο τον Όμιλο Schwarz υπογραμμίζουμε αυτή μας την ευθύνη. Μπορείτε να βρείτε τη διακήρυξη αρχών του Ομίλου Schwarz εδώ.

Η δέσμευση Detox της Lidl

Τον Δεκέμβριο του 2014, η Lidl αποτέλεσε την πρώτη εταιρία λιανεμπορίου τροφίμων που συμμετείχε στην εκστρατεία Detox της Greenpeace. Η Lidl στοχεύει στην πλήρη εξάλειψη της χρήσης 11 ομάδων χημικών ουσιών, που ορίστηκαν από την Greenpeace ως απαγορευμένες, από τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και υποδημάτων ιδιωτικής ετικέτας μέχρι το 2020, ή στην αντικατάστασή τους με ασφαλείς ουσίες. Δείτε την έκθεση της Lidl αναφορικά με τη δέσμευση Detox 2020 εδώ.

Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου Schwarz

H Lidl ως μέλος του ομίλου Schwarz έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η εταιρία λαμβάνει πολύ σοβαρά αυτήν την κοινωνική και οικολογική υποχρέωση. Η πρώτη έκθεση βιωσιμότητας του Ομίλου Schwarz τεκμηριώνει τη δέσμευση του Ομίλου για βιωσιμότητα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Κοινωνικο-οικονομικές Μελέτες

Αναγνωρίζοντας την επίδρασή μας στην εθνική οικονομία και την κοινωνία θελήσαμε να προσμετρήσουμε την άμεση και έμμεση συνεισφορά μας με την κατάρτιση της μελέτης αυτής.

Περισσότερα Projects