Climate Strategy

Στρατηγική για το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί απειλή για τις συνθήκες διαβίωσης και τις επιχειρήσεις μας και απαιτεί να δράσουμε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, η Lidl έχει δεσμευτεί για την προστασία του κλίματος με διάφορα μέτρα και έχει αναπτύξει μια παγκόσμια στρατηγική για το κλίμα σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται με συγκεκριμένους στόχους έως το 2030.

Η κλιματική στρατηγική της Lidl με μια ματιά

Αναλύουμε το CO2 αποτύπωμά μας

Καταγράφουμε όλες τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συμβαίνουν σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Ξεκινάμε ενέργειες για την αντιμετώπιση των εκπομπών σε όλες τις λειτουργίες και εφοδιαστικές αλυσίδες μας.

Ακολουθούμε την προσέγγιση: αποφυγή, προκαταβολική μείωση και αντιστάθμιση εκπομπών.

Θέτουμε φιλόδοξους κλιματικούς στόχους

Είναι συνεπείς με τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου της πρωτοβουλίας «Science Based Targets».

Η πρωτοβουλία «Science Based Targets» αποτελεί τη βάση για τους δικούς μας κλιματικούς στόχους

Τον Αύγουστο του 2020, ο Όμιλος Schwarz εισχώρησε για λογαριασμό όλου του ομίλου στην πρωτοβουλία «Science Based Targets», η οποία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στον καθορισμό και στην υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων κλιματικών στόχων, οι οποίοι πλέον έχουν επίσημα επικυρωθεί από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία τον Σεπτέμβριο του 2021. Ως μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες τροφίμων στον χώρο του λιανεμπορίου, η Lidl Κύπρου συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του κλίματος υπό την ομπρέλα του Ομίλου Schwarz.

Ως μέρος του Ομίλου Schwarz λοιπόν και στο πλαίσιο της στρατηγικής της για το κλίμα, η Lidl Κύπρου έχει καθορίσει συγκεκριμένους στόχους και μέτρα που προσβλέπουν αρχικά στην αποφυγή, εν συνεχεία στη μείωση και όπου δεν καθίσταται δυνατό διαφορετικά, στην αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στην εφοδιαστική της αλυσίδα. 

Οι Κλιματικοί στόχοι μας

Goals
 • Μέχρι το 2030, η Lidl στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνολικά κατά 80%, σε σύγκριση με το 2019, σε όλες τις χώρες.
 • Επιπλέον η Lidl Κύπρου στοχεύει στη χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της στο 100% έως το τέλος του 2022.
 • Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κλιματικά ουδέτερη* εταιρεία το 2022.
 • Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρακικού αποτυπώματος της Lidl αποδίδεται στην παραγωγή των προϊόντων της, δηλαδή στα αρχικά στάδια της αξιακής αλυσίδας. Η εταιρεία επιθυμεί λοιπόν, να δεσμεύσει τους προμηθευτές της, οι οποίοι ευθύνονται για το 75% των εκπομπών που σχετίζονται με τα προϊόντα, να θέσουν έως το 2026 δικούς τους κλιματικούς στόχους βασισμένους στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας «Science Based Targets».

Για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της, η Lidl Κύπρου έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ως μέρος της στρατηγικής της για το κλίμα που αφορά στις άμεσες εκπομπές που δημιουργούνται εντός της επιχείρησης και επηρεάζονται από αυτήν, στις έμμεσες που προκύπτουν από την κατανάλωση ενέργειας που προμηθευόμαστε από εξωτερικό πάροχο και στις εκπομπές που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και στα στάδια πριν και μετά.

Ανθρακική ουδετερότητα

Η Lidl Κύπρου συνεργάζεται με έμπειρους εταίρους για την αντιστάθμιση των αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τα έργα αντιστάθμισης επιλέγονται σύμφωνα με υψηλής ποιότητας απαιτήσεις. Έτσι αντισταθμίζει τις εκπομπές που προκύπτουν από τις διάφορες λειτουργίες της και καθιστά τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ανθρακικά ουδέτερες*. Παράλληλα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αποφυγή εκπομπών CO2 όπου είναι δυνατόν ή για τη μείωση αναπόφευκτων εκπομπών.

Μέτρα στα κέντρα logistics και τα καταστήματά μας

Διαχειριζόμαστε την ενέργεια πιο αποτελεσματικά:

 • χρησιμοποιώντας φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας
 • επεκτείνοντας τα φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των καταστημάτων μας και σε λοιπές εγκαταστάσεις μας, τα οποία προμηθεύουν τις εγκαταστάσεις μας στην Κύπρο με καθαρή και βιώσιμη ενέργεια
 • 18 καταστήματα, 1 αποθήκη και 1 κτήρια διοίκησης είναι πιστοποιημένα κατά ISO 50001.
 • διαθέτουμε τα περισσότερα πιστοποιημένα πράσινα κτήρια στη χώρα μας ακολουθώντας  ένα συγκεκριμένο πράσινο πρόγραμμα ανακαίνισης που μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Με την πιστοποίηση EDGE, η Lidl Κύπρου εξοικονομεί 743 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, 90862 κυβικά μέτρα νερού και 1551 MWh ενέργειας ετησίως. Έλαβε σε πρώτη φάση την πιστοποίηση πράσινων κτηρίων EDGE για 17 καταστήματά της, κάνοντας χρήση του προτύπου του διεθνούς οργανισμού International Finance Corporation (IFC), χρηματοδοτικού βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με μεγαλύτερη φειδώ:

 • χρησιμοποιώντας περισσότερα φυσικά ψυκτικά στα καταστήματά μας και στις αποθήκες μας
 • παίρνοντας θέση ενάντια στη σπατάλη τροφίμων και μειώνοντας τη δική μας
 • χρησιμοποιώντας όλο και περισσότερο ανακυκλωμένα υλικά για τις συσκευασίες μας ως μέρος της στρατηγικής μας για το πλαστικό

Μέτρα στην γκάμα των προϊόντων μας και στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Μειώνουμε τις εκπομπές στα αρχικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας:

 • δεσμεύοντας τους προμηθευτές μας, να θέσουν δικούς τους κλιματικούς στόχους βασισμένους στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας «Science Based Targets»
 • προωθώντας την επέκταση της γκάμας των ανθρακικά ουδέτερων** προϊόντων μας
 • προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας

 

 

* Κλιματικά ουδέτερη για τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές, μέσω πιστοποιημένων έργων αντιστάθμισης.

** Κλιματικά ουδέτερα μέσω πιστοποιημένων έργων αντιστάθμισης