Εικόνα νερού.

Save Water

Το νερό ως φυσικός πόρος

Το νερό αποτελεί αναγκαιότητα για την επιβίωση των ανθρώπων, γι 'αυτό και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι η παροχή επαρκούς καθαρού νερού για έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό κηρύχθηκε το 2010 σε ανθρώπινο δικαίωμα το 2010 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών: Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε καθαρό πόσιμο νερό για προσωπική και οικιακή χρήση. Το γλυκό νερό είναι επίσης απαραίτητο για την παραγωγή βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων.

Το εβδομήντα τοις εκατό των υδάτινων πόρων που καταναλώνονται παγκοσμίως χρησιμοποιείται από τη γεωργία - με το μεγαλύτερο μέρος να καταναλώνεται στην άρδευση και την παραγωγή τροφίμων. Είκοσι τοις εκατό χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία, και δέκα τοις εκατό καταναλώνεται σε οικιακή χρήση. Εκτός από την τεράστια κατανάλωση νερού, οι βιομηχανικές και γεωργικές διαδικασίες παραγωγής συμβάλλουν επίσης στη ρύπανση των υδάτων.

Φωτογραφία ποτίσματος.

Για μια πιο συνειδητή κατανάλωση νερού

Για τη Lidl, το νερό δεν είναι απλά πρόβλημα του μέλλοντος, αλλά βασικό θέμα του παρόντος. Ένα μεγάλο μέρος των εσόδων μας πραγματοποιείται μέσω της πώλησης γεωργικών προϊόντων. Επειδή η γεωργία καταναλώνει ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες νερού, θα πρέπει να συμμετέχει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων αυτής της χρήσης. Η ανάληψη ευθύνης σε ό,τι αφορά το νερό και την αποτελεσματικότερη χρήση του ως πόρου είναι πολύ σημαντική για εμάς. Μειώνοντας τη δική μας κατανάλωση νερού και έχοντας κατά νου την κατανάλωση νερού σε όλη την αλυσίδα αξίας, μπορούμε να παρακολουθούμε το λεγόμενο αποτύπωμα νερού.

Για παράδειγμα, το αποτύπωμα νερού ενός φλιτζανιού καφέ (125 ml) είναι 132 λίτρα, περισσότερα εκ των οποίων χρησιμοποιούνται από τις φυτείες καφέ. Ένα αποτύπωμα νερού μεγάλου βαθμού σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις είναι λιγότερο προβληματικό από ένα μεγάλο αποτύπωμα σε ξηρές περιοχές. Δεν αρκεί λοιπόν να σκεφτόμαστε μόνο το αποτύπωμα νερού.

Για τη Lidl, η μελέτη της κατανάλωσης νερού σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές προκλήσεις είναι μείζονος σημασίας. Γι'αυτό χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες αναλύσεις κινδύνου νερού. Σε αυτή τη βάση, μπορούμε στη συνέχεια να συνεργαστούμε με τους προμηθευτές μας ώστε να καταναλώνουμε το νερό πιο βιώσιμα.

Η δέσμευση της Lidl για βιώσιμο νερό

Η Lidl εργάζεται ενεργά για την έναρξη των αλλαγών στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Ένα από τα μέτρα είναι η επέκταση της γκάμας με περισσότερα πιστοποιημένα προϊόντα αναφορικά με το θέμα του νερού. Υποστηρίζουμε, συνεπώς, αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες πιστοποίησης και ταυτόχρονα διασφαλίζουμε ελάχιστα πρότυπα για βιώσιμες πρακτικές παραγωγής. Για παράδειγμα, η Lidl είναι μέλος της Συμμαχίας για τη Διαχείριση Υδάτων (AWS) που έχει ως στόχο να επιδιώξει μια κοινωνικά δίκαιη, οικολογικά βιώσιμη και οικονομικά ωφέλιμη κατανάλωση νερού. Για την ακρίβεια, το AWS είναι το πρώτο παγκόσμιο, διεθνές πρότυπο που μετρά την κατανάλωση νερού σε μια τοποθεσία με βάση κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια σε ένα ανεξάρτητο, επαληθεύσιμο πλαίσιο. Επιπλέον, είναι επιθυμία  μας να συνεργαζόμαστε πιο στενά με πιστοποιήσεις που έχουν ρητή εστίαση στο νερό, όπως για παράδειγμα το Global GAP Spring.

Τον Δεκέμβριο του 2014, η Lidl δεσμεύτηκε με την Detox Commitment της Greenpeace να εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των 11 επιβλαβών χημικών ομάδων από την παραγωγή ενδυμάτων και υποδημάτων μέχρι το 2020. Σύμφωνα με τη δέσμευση Detox, τα λύματα και η λυματολάσπη στις εγκαταστάσεις παραγωγής ανιχνεύονται για ρύπους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των χημικών μας προδιαγραφών. 

Image savewater.lidl .

Κάθε σταγόνα μετράει - Η εξοικονόμηση νερού γίνεται εύκολη

Εκτός από τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του νερού στην αλυσίδα εφοδιασμού μας, θέλουμε επίσης να ενθαρρύνουμε την ευαισθητοποίηση για την κατανάλωση νερού προσφέροντας στους πελάτες μας τη σήμανση "Save water". Η σήμανση βρίσκεται, για παράδειγμα, στην πίσω πλευρά της συσκευασίας σε επιλεγμένα προϊόντα που απαιτούν νερό κατά τη χρήση τους.

Η σήμανση δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να ενημερώνονται για τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά την αγορά προϊόντων και στη συνέχεια, ξανά κατά τη χρήση τους. Αυτό συμβαδίζει με το μόττο ότι ο καθένας οφείλει να κάνει ό, τι μπορεί για να μειώσει την κατανάλωση νερού και συνεπώς να συμβάλει στη διατήρηση των υδάτινων πόρων μας.

Ακόμα, έχουμε συγκεντρώσει μερικές συμβουλές για όσους θέλουν να αναλογιστούν περισσότερο για την κατανάλωση νερού και πώς να εξοικονομήσουν νερό στο σπίτι.

Infographic image.