Cradle to Cradle.

Cradle to Cradle

Η δέσμευση της Lidl για μια βιώσιμη κυκλική οικονομία

Logos Cradle to Cradle.

Η Lidl αξιοποιεί την καινοτομική της ισχύ και λανσάρει το 2019 για πρώτη φορά, ως πιλοτικό project, συλλογές υφασμάτων που φέρουν πιστοποίηση κατά το πρότυπο Cradle to Cradle Certified™ (C2C) σε επίπεδο πιστοποίησης Gold ή Silver.  Μαζί με το CHT Group, την EPEA και το Beneficial Design Institute, η Lidl έχει δημιουργήσει πλήρως βιοδιασπώμενες πάστες εκτύπωσης υφασμάτων. 
Κατά τη διαδικασία παραγωγής των συλλογών που πιστοποιούνται με το πρότυπο Cradle to Cradle Certified™, ανεξάρτητοι ειδικοί πραγματοποιούν ελέγχους όλων των σημείων ως προς την απόδοση των πόρων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης –από την αποδοτική αξιοποίηση των πρώτων υλών μέχρι τη χρήση χημικών ουσιών, την προστασία της ποιότητας των υδάτων και τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Το πρότυπο Cradle to Cradle

Professor Dr. Braungart.

Το Cradle to Cradle είναι ένα όραμα για μια οικονομία μηδενικών αποβλήτων, στην οποία οι πρώτες ύλες θα επαναχρησιμοποιούνται διαρκώς μέσα σε κλειστούς κύκλους χωρίς απώλειες. Ο Γερμανός καθηγητής Χημείας και μηχανικός Prof. Dr. Michael Braungart και ο Αμερικανός αρχιτέκτονας William McDonough αποτελούν τους εμπνευστές της ιδέας και ιδρυτές της συγκεκριμένης σχολής σκέψης. Το Cradle to Cradle Certified™ (C2C) Product Standard είναι ένα πρότυπο πιστοποίησης που μπορεί να δοθεί σε ανακυκλώσιμα προϊόντα από διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως υφάσματα, αναλώσιμα είδη, καλλυντικά και συσκευασίες. Συνολικά υπάρχουν πέντε επίπεδα πιστοποίησης: Basic, Bronze, Silver, Gold και Platinum, καθένα από τα οποία μπορεί να αποδοθεί για πέντε κατηγορίες, όπως η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υλικών και η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Το Cradle to Cradle έχει τρεις βασικές αρχές: Διατήρηση των θρεπτικών ουσιών, χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και υποστήριξη της βιοποικιλότητας.

«Με την κυκλοφορία συλλογών υφασμάτων που παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle, η Lidl επιτυγχάνει μια πρωτοποριακή καινοτομία και στέλνει σημαντικό και ορθό σήμα στην αγορά».

Prof. Dr. Michael Braungart, συν-δημιουργός του Cradle to Cradle.