Φωτογραφία από πολύχρωμες κλωστές.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Επιθυμούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο για τoυς πελάτες μας να αγοράζουν πιο υπεύθυνα προϊόντα και για αυτό και εργαζόμαστε διαρκώς για τη δημιουργία καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊοντικών λύσεων με περισσότερα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Στη Lidl πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή των προϊόντων μας. Αυτό ισχύει και για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουμε στη γκάμα. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τη δέσμευσή μας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.