Εικόνα καταστήματος Logo - Οι αρχές μας

Οι αρχές μας

Ως επιχείρηση με παρουσία σε διεθνές επίπεδο, διαθέτουμε την επίγνωση του μεγέθους και της παρουσίας μας στην κοινή γνώμη.

Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των πολιτισμών αναγνωρίζοντας ταυτοχρόνως τις αξίες
και παραδόσεις που τους χαρακτηρίζουν.

Η εργασία μας διέπεται από επιχειρησιακές αρχές και το δικό μας πρότυπο Διοίκησης.

 • Η ικανοποίηση των πελατών καθορίζει τις ενέργειές μας.
 • Η υπερέχουσα σχέση τιμής – απόδοσης καθορίζει τη θέση μας στην αγορά.
 • Αναπτυσσόμαστε μέσω του δικτύου μας και της συνεχούς βελτίωσης των καταστημάτων μας.
 • Ως επιχείρηση αλυσίδας καταστημάτων εργαζόμαστε με σύστημα.
 • Σύντομες διαδικασίες αποφάσεων και απλές ροές εργασιών εξασφαλίζουν την επιτυχία.
 • Τηρούμε τους ισχύοντες νόμους και τις εσωτερικές οδηγίες.
 • Δρούμε υπεύθυνα σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
 • Δικαιοσύνη είναι η απαρχή με την οποία αντιμετωπίζεται ο καθένας στην επιχείρηση.
 • Η αλληλοεκτίμηση και η αλληλοϋποστήριξη μας χαρακτηρίζουν.
 • Οι συμφωνίες τηρούνται σε περιβάλλον εμπιστοσύνης.
 • Ο έπαινος, η αναγνώριση και η αποδοχή κριτικής θα πρέπει να καθορίζουν καθημερινώς το εργασιακό μας περιβάλλον.
 • Περιβαλλόμαστε από ικανούς εργαζομένους – η αναπλήρωση καθηκόντων σε κάθε τομέα είναι εξασφαλισμένη.