to be defined by country

Σημάνσεις προϊόντων και πιστοποιήσεις

Τα προϊόντα ιδιόκτητης μάρκας που φέρουν σφραγίδες προσφέρουν στους καταναλωτές πρόσθετη καθοδήγηση και αποτελούν απόδειξη των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και προϊόντων μας. 

Περαιτέρω ετικέτες δείχνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τροφίμων και των μη τροφίμων μας. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από τη σειρά μόδας δικής της Lidl προσφέρονται στο Lidl Κύπρου από το 2019. Εκτός από την καλή εφαρμογή και την υψηλή ποιότητα κατασκευής, οι πιστοποιήσεις εγγυώνται την ανοχή του δέρματος, την απουσία βλαβερών ουσιών ή τις οικολογικές μεθόδους παραγωγής κ.λπ. ανάλογα με την ετικέτα. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά είδη, οι οικιακές συσκευές, τα παιχνίδια και τα έπιπλα ελέγχονται εξονυχιστικά όχι μόνο από την ίδια τη Lidl αλλά και από ανεξάρτητα ινστιτούτα.

Διαφάνεια μέσω σημάνσεων

Θέλουμε να διευκολύνουμε τους πελάτες μας να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις. Γι’ αυτό σημαίνουμε ευδιάκριτα τα προϊόντα μας όσον αφορά τη διατροφική αξία, τα αλλεργιογόνα και τη σφραγίδα βιωσιμότητας. Επομένως, υπερβαίνουμε ακόμα και τις απαιτήσεις του νόμου, όπως π.χ. με το σύστημα Nutri Score, την ετικέτα V και το Eco-Score.

ASC

Το Συμβούλιο Υδατοκαλλιέργειας (ASC) είναι μία ανεξάρτητη ΜΚΟ με γνώμονα τον αντίκτυπο. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2010 από το WWF για τη διαχείριση παγκόσμιων προτύπων για την υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια.

Οι πιστοποιημένες από το ASC εκμεταλλεύσεις αξιολογούνται ανεξάρτητα και έχουν αντίκτυπο σε κάθε βήμα: Από την ποιότητα του νερού, την υπεύθυνη προμήθεια ζωοτροφών, την πρόληψη ασθενειών, την καλή μεταχείριση των ζώων, τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων και τη διατήρηση θετικών σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες.

Οι καταναλωτές μπορούν να εμπιστεύονται ότι το σήμα ASC αντιπροσωπεύει θαλασσινά που παράγονται με φροντίδα για τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας.

EU Ecolabel

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι ένα διεθνές οικολογικό σήμα που αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Στόχος του οικολογικού σήματος της ΕΕ είναι να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που είναι πιο υγιεινά και ασφαλή για το περιβάλλον. Το πιστοποιητικό απονέμεται για προϊόντα που έχουν μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από συγκρίσιμα προϊόντα. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ θέτει υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την κοινωνικά υπεύθυνη και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή καθώς και τη χρηστικότητα. Η πιστοποίηση λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή, τη διανομή και την απόρριψη. 

Fairtrade

Το Fairtrade υποστηρίζει καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τους μικρούς παραγωγούς και εργαζόμενους στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια παραγωγοί και εργαζόμενοι μικρής κλίμακας επωφελούνται ήδη από τις σταθερές ελάχιστες τιμές, την πριμοδότηση του δίκαιου εμπορίου για τα κοινοτικά έργα και την προώθηση της περιβαλλοντικά ορθής γεωργίας. Τα ανεξάρτητα επαληθευμένα πρότυπα Fairtrade περιλαμβάνουν κριτήρια για δημοκρατικές οργανωτικές δομές, προστασία του περιβάλλοντος και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 

FSC

Το Forest Stewardship Council® είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στόχος του είναι η προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον, κοινωνικά αποδεκτής και οικονομικά βιώσιμης χρήσης των δασών. Η σφραγίδα FSC® (FSC® N001585) αντιπροσωπεύει τη διατήρηση των φυσικών δασών και την αποτροπή της μετατροπής των σχεδόν φυσικών δασών σε φυτείες, καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα FSC® σε ολόκληρη την αλυσίδα επεξεργασίας και λιανικής πώλησης. Σημαντικά κριτήρια είναι η χρήση ειδών δέντρων κατάλληλων για την τοποθεσία, η προστασία πολύτιμων οικοτόπων, η απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων φυτών και η αποφυγή φυτοφαρμάκων. Η συμμόρφωση με τους κανόνες του FSC® ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από ανεξάρτητους ελεγκτές.

Fairtrade

Σηματοδοτεί ότι οι καλλιεργητές του κακάο λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τα προϊόντα τους, ενώ παράλληλα παρέχεται βοήθεια στο περιβάλλον και εκπαιδεύονται οι αγρότες για την αειφόρο γεωργία.

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Το Παγκόσμιο Πρότυπο Βιολογικών Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων (GOTS) θεσπίστηκε από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης για να χρησιμοποιηθεί για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η σφραγίδα υποδηλώνει ένα παγκοσμίως ομοιόμορφο, ελεγχόμενο, κοινωνικό και οικολογικό πρότυπο. Ως εκ τούτου, τη σφραγίδα φέρουν μόνο τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αποτελούνται από τουλάχιστον 70 τοις εκατό φυσικές ίνες βιολογικής παραγωγής. Αυτό πιστοποιεί ανεξάρτητα ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Όλα τα προϊόντα είναι επίσης ανιχνεύσιμα και μπορούν να επαληθευτούν στη δημόσια βάση δεδομένων.

MSC

Το Συμβούλιο Θαλάσσιας Διαχείρισης (MSC) είναι ένας διεθνής και ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για τη βιώσιμη χρήση των ιχθυαποθεμάτων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μόνο οι αλιευτικές δραστηριότητες που πληρούν τα αυστηρά επιστημονικά κριτήρια του περιβαλλοντικού προτύπου MSC επιτρέπεται να χαρακτηρίζουν τα αλιεύματά τους με την ετικέτα MSC: αυτό σημαίνει ότι δεν αλιεύονται υπεραλιευμένα αποθέματα, οι αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα είδη και στον βυθό ελαχιστοποιούνται και ότι όλη η αλιεία υπόκειται σε μια μελλοντική διαχείριση με κατάλληλη ρύθμιση και έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια ελέγχεται σε μια διαφανή διαδικασία από ανεξάρτητες ομάδες εμπειρογνωμόνων και ελέγχεται ετησίως μετά την επιτυχή πιστοποίηση. www.msc.org 

STANDARD 100, OEKO-TEX®

Η ετικέτα προϊόντος OEKO-TEX® STANDARD 100 αντιπροσωπεύει ένα διεθνώς εναρμονισμένο, ανεξάρτητο σύστημα επαλήθευσης και πιστοποίησης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Περιλαμβάνει δοκιμές για επιβλαβείς ουσίες, συμπεριλαμβανομένων χημικών ουσιών που απαγορεύονται από το νόμο και είναι επιβλαβείς για την υγεία. Τα όρια που ορίζονται στο πρότυπο αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών και υπερβαίνουν κατά πολύ τις (δια)εθνικές απαιτήσεις. 

Rainforest Alliance Certified

Η ετικέτα προσδιορίζει τα προϊόντα ή τα περιεχόμενα των προϊόντων που προέρχονται από αγροκτήματα που είναι πιστοποιημένα από την Rainforest Alliance. Η προέλευση πρέπει να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου αειφόρου γεωργίας της Rainforest Alliance. Αυτό περιλαμβάνει κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευθύνη και την κερδοφορία. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν αφενός για την προστασία και τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυτών, καθώς και του εδάφους και του νερού, και αφετέρου για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων, των οικογενειών τους και των τοπικών κοινοτήτων. το σήμα Rainforest Alliance είναι ιδιαίτερα γνωστό για τα φρέσκα φρούτα, το τσάι, τον καφέ ή το κακάο (πρώην UTZ).

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Η Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο να καταστεί το αειφόρο φοινικέλαιο (πυρήνας) ο κανόνας. Το σήμα προωθεί πιο βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας φοινικέλαιου. Αυτό αποσκοπεί στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα κριτήρια πιστοποίησης είναι οικολογικής και κοινωνικής φύσης - μεταξύ άλλων, διευκρινίζουν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα βασικά δικαιώματα των αγροτών και των εργαζομένων στην περιοχή παραγωγής. Επιπλέον, οι περιοχές που χρήζουν προστασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φοινικοειδών για φοινικέλαιο. 

Cotton made in Africa

Το «Cotton made in Africa» είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Aid by Trade Foundation και ένα από τα κορυφαία πρότυπα παγκοσμίως για το βαμβάκι που παράγεται με βιώσιμο τρόπο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους μικροκαλλιεργητές στην Αφρική να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους, βοηθώντας τους να βοηθήσουν τον εαυτό τους - δηλαδή μέσω του εμπορίου αντί για δωρεές - και να προωθήσει στοχευμένα την προστασία του περιβάλλοντος. Σε επιτόπια μαθήματα κατάρτισης, οι αγρότες μαθαίνουν αποτελεσματικές και βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας που τους βοηθούν να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις και να προστατεύσουν το περιβάλλον και την υγεία τους. Αυτό καθίσταται εφικτό χάρη στη συμβολή υπεύθυνων εταιρειών κλωστοϋφαντουργίας ως εταίρων του Cotton made in Africa.

LWG (Leather Working Group)

Η Lidl είναι μέλος του Leather Working Group (LWG) και προωθεί την υπεύθυνη παραγωγή δέρματος σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού δέρματος. Η Leather Working Group είναι μία μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερομένων μερών, υπεύθυνη για το κορυφαίο παγκοσμίως πρότυπο πιστοποίησης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών όρων για την παραγωγή δέρματος. Ως πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερομένων μερών, η LWG έχει πάνω από 2000 πιστοποιημένους προμηθευτές από ολόκληρη τη βιομηχανία δέρματος.
Από το 2005, η LWG εργάζεται για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για συνεχή βελτίωση. Περισσότερα στο www.leatherworkinggroup.com.