Δημιουργικό CSR Lidl Κύπρου CSR.

Υπευθυνότητα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η βιωσιμότητα είναι κομμάτι του DNA μας, καθώς παίρνουμε πολύ σοβαρά την αλληλεπίδρασή μας με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Προσπαθούμε καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο, λειτουργώντας υπεύθυνα σε κάθε τομέα της επιχείρησής μας και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Με προσανατολισμό στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθορίσαμε τα ουσιαστικά θέματα για τη Lidl Κύπρου και για τη διαμόρφωση της δικής μας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Στρατηγική μας ενσωματώνει συγκεκριμένες αξίες και πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αφορά στα 5 ακόλουθα πεδία:

Πρωτοβουλίες

  • Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών

    Η δέσμευση για την ισότητα των φύλων είναι βαθιά αγκυροβολημένη στην εταιρική μας κουλτούρα. Για να υπογραμμίσει δημοσίως τη δέσμευσή της, η Lidl υπέγραψε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Women’s Empowerment Principles).

  • Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ

    Η Lidl δεσμεύεται για την εταιρική δέουσα επιμέλεια και τη συνεχή βελτίωση των κοινωνικών και οικολογικών προτύπων στην αλυσίδα αξίας της. Για να το πετύχουμε, κάνουμε καθημερινά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μεταξύ άλλων, αυτό αναφέρεται στο έγγραφο ανάλυσης θέσεων σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος κατά την αγορά εμπορευμάτων

Δημοσιεύσεις

Κώδικας Δεοντολογίας Lidl

Η Lidl μεριμνά για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών τόσο εντός της επιχείρησης της όσο και στις εμπορικές σχέσεις με τους εμπορικούς εταίρους της.

Ανάλυση Θέσεων - Βιωσιμότητα

Δέσμευσή μας η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Προσανατολιζόμαστε σταθερά στις τελευταίες εξελίξεις και τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την υγεία, την επιστήμη και την τεχνολογία και εντάσσουμε τη βιωσιμότητα στα προϊόντα, στις συσκευασίες και στις δραστηριότητές μας.

Διαφάνεια στην αλυσίδα παραγωγής μη τροφίμων (Non Food)

Στη Lidl, τα προϊόντα μας προέρχονται από προμηθευτές από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της δικής μας γκάμας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε απευθείας με τους παραγωγούς και να εργαστούμε προς μια πιο υπεύθυνη μέθοδο παραγωγής.