Πρώτες Ύλες

Πρώτες Ύλες

Περισσότερη βιωσιμότητα στην αλυσίδα τροφοδοσίας

Η Lidl Κύπρου, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιωσιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, λειτουργεί υπεύθυνα για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, συνεπώς και για την καλλιέργεια των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας. Για τον σκοπό αυτό, η Lidl αναπτύσσει μια συνολική στρατηγική πρώτων υλών για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η στρατηγική της Lidl για τις πρώτες ύλες

Η στρατηγική μας για τις πρώτες ύλες βασίζεται σε 4 πυλώνες:

  1. Κατανόηση των επιπτώσεων: Εντοπίζουμε τους κινδύνους στις αλυσίδες τροφοδοσίας και εξασφαλίζουμε διαφάνεια.
  2.  Καθιέρωση προτύπων: Πιστοποιούμε τις κρίσιμες πρώτες ύλες μας.
  3. Προώθηση εναλλακτικών λύσεων: Προωθούμε πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην γκάμα προϊόντων και μειώνουμε την αγορά κρίσιμων πρώτων υλών.
  4. Προώθηση αλλαγών: Δραστηριοποιούμαστε σε πολυμερείς πρωτοβουλίες και έργα.
raw materials

Οι κρίσιμες πρώτες ύλες διαρκώς στο επίκεντρο

Μαζί με τους ειδικούς συνεργάτες μας έχουμε υποβάλει σε έλεγχο τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτά. Με τον τρόπο αυτό έχουμε εντοπίσει 13 πρώτες ύλες που χαρακτηρίζουμε ως κρίσιμες. Αυτές οι «κρίσιμες πρώτες ύλες» έχουν συγκριτικά μεγαλύτερες επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι πολύ σημαντικές για την γκάμα των προϊόντων μας. Σε αυτές περιλαμβάνονται π.χ. το φοινικέλαιο, η σόγια, τα ψάρια, το κακάο, το βαμβάκι και η κυτταρίνη.

Οι στόχοι μας για τις πρώτες ύλες έως το 2025

Για κάθε πρώτη ύλη που χαρακτηρίζεται από εμάς ως «κρίσιμη» έχουμε καθορίσει συγκεκριμένους στόχους πιστοποίησης και/ή μείωσης. Εντάσσονται στο πλαίσιο του γενικού στόχου μας, έως το 2025 να καταστήσουμε την προμήθεια των πρώτων υλών μας για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πιο φιλική στο περιβάλλον και πιο αποδεκτή από την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, π.χ., όλα τα προϊόντα που περιέχουν φοινικέλαιο και φοινικοπυρηνέλαιο πρέπει να πιστοποιούνται με τη σφραγίδα RSPO [Roundtable on Sustainable Palm Oil] και τα ψάρια ελεύθερης αλιείας με τη σφραγίδα MSC [Marine Stewardship Council]. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους μας θα βρείτε στην Πολιτική Αγορών μας.