Η Lidl Κύπρου δημιουργεί αξία για την Κύπρο του μέλλοντος

Η εταιρεία πιστή στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που ακολουθεί, παρουσιάζει το έκτο κατά σειρά Socioeconomic Impact Report, στο οποίο καταγράφεται το αποτύπωμά της στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία.

08.12.2023 | Λάρνακα

Socioeconomic Report 2022

Με επίκεντρο την ευθύνη και τη συνεισφορά της στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία και με γνώμονα τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, η Lidl Κύπρου, για ακόμα μία χρονιά κατέγραψε την άμεση και έμμεση συνεισφορά της στην κοινωνία, την οικονομία και την απασχόληση για την περίοδο Μάρτιος 2022 - Φεβρουάριος 2023, με την κατάρτιση του έκτου  Socioeconomic Impact Report.

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης, είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας στην Κύπρο, για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Ως σημείο αναφοράς της λογοδοσίας και στρατηγικής της, η Lidl Κύπρου ορίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα ευρήματα σε όρους προστιθέμενης αξίας, υποστήριξης θέσεων εργασίας και καταβολής φόρων και εισφορών στο κυπριακό κράτος, παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ με τη μορφή δεικτών.

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης για την περίοδο Μάρτιος 2022-Φεβρουάριος 2023, η εταιρεία συνέβαλε  σημαντικά στην κυπριακή οικονομία με συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ να ανέρχεται στα €126εκ., το οποίο αντιστοιχεί στο 0,41% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ παράλληλα κατέβαλε συνολικά €22εκ. φορολογικά έσοδα, τα οποία προέκυψαν από την δραστηριότητά της, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,25% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κυπριακού κράτους.

Επιπρόσθετα, η Lidl Κύπρου, ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο με 20 καταστήματα και 1 από τα μεγαλύτερα logistics center εγχώρια, υποστηρίζει πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας (επαγόμενες, άμεσες και έμμεσες), οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,48%, ενώ από κάθε άμεση θέση εργασίας της υποστηρίζονται 1,9 επιπλέον θέσεις εργασίας στην κυπριακή οικονομία της συνολικής απασχόλησης στην Κύπρο, υποστηρίζοντας συνολικά πάνω από 5.000 ανθρώπους.

Τέλος, με κύριο γνώμονα τη συνεισφορά της στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, η εταιρεία επένδυσε συνολικά €544.000 σε πρωτοβουλίες για την κυπριακή κοινωνία και το περιβάλλον, μέσα από χορηγίες και δωρεές προϊόντων σε διάφορους κοινωφελείς φορείς.

Η Lidl Κύπρου, αντιλαμβανόμενη της ευθύνης που έχει απέναντι στη χώρα που δραστηριοποιείται, στοχεύει με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε το αποτύπωμά της να δίνει αξία, στηρίζοντας την Κύπρο του μέλλοντος και στέκοντας πιστή στο όραμά της για ένα καλύτερο αύριο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επικοινωνία

Αποκλειστικά για ερωτήματα από εκπροσώπους ΜΜΕ
press@lidl.com.cy

Κατηγορίες


Λήψη

Λήψη (582.06 KB)

Share

Άλλα Media
Δείτε ακόμα